skip to Main Content

Privacybeleid voor de website expertprofitability.be

Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Expert Profitability (hierna “wij”, “ons” genoemd).
Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u iets aankoopt via de website, u zich inschrijft voor een van de strategiesessies, workshops, opleidingen, seminaries, consultancy en/of coaching-trajecten, u reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen:
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer
Online audits & vragenlijsten: Bedrijfs- en persoonlijke gegevens m.b.t. deelname workshop, seminarie, opleiding, ..

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).
Lees zeker ook ons cookie statement.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?
De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:
• Nieuwsbrief uitsturen
• Account op de website beheren
• Organiseren van workshops, seminaries en opleidingen
• afhandelen van je aankopen via de website
• Verbeteren van de service
• Klantenservice aanbieden
• Klachten afhandelen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten
• Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

• Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien u met een persoonlijke login tot onze klantenwebsite (enkel bij specifieke programma’s), dan kan u dit ook zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

• Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

• Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

• Recht van intrekking van de toestemming
Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.

• Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, website: https://www.privacycommission.be/nl (externe link)
email: commission@privacycommission.be (link stuurt een e-mail)

Wijzigingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wij raden u aan om ons privacybeleid periodiek door te lezen.

 

Vragen en feedback
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u ons contacteren via onderstaande gegevens:
Ons adres: Burgemeester Potiaulaan 1 Bus 1, 9200 Dendermonde, België
Ons telefoonnummer: 052 20 09 86 (Kantooruren)
Ons emailadres: privacy@expertprofitability.be

Back To Top